ELEKTRONICKÁ PODATELNA | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

ELEKTRONICKÁ PODATELNA

Elektronická podatelna

Dnem 1.10.2001 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 304 ze dne 25. července 2001, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu). Na základě tohoto nařízení vlády je zřízena elektronická podatelna města Horažďovice.

Elektronická podatelna města Horažďovice je určena pro příjem podání učiněných v elektronické podobě na Městský úřad Horažďovice.  Elektronická podání přijatá prostřednictvím elektronické podatelny a splňující předepsané náležitosti úřad vyřizuje stejnými postupy a ve stejných lhůtách jako podání neelektronická.

Podání opatřená zaručeným elektronickým podpisem posílejte na e-mailovou adresu podatelna@muhorazdovice.cz.

Předepsané formáty elektronického podání:

Elektronické podání může být učiněno pouze v textovém standardu rtf s příponou .rtf nebo jako prostý text (cp 852,1250) s příponou .txt, případně ve formátu Adobe Portable Document Format s příponou .pdf. Obrázky vkládané jako přílohy k podáním mohou být ve formátech .gif nebo .jpg. Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout. Velikost příloh je omezena na 1 MB.

Elektronická podání na technických nosičích dat (disketa 3,5", CD-ROM) lze přímo předávat do podatelny Městského úřadu Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice, a to v době:

pondělí  7.30 - 11.00 , 12.00 - 17.00  
středa   7.30 - 11.00 , 12.00 - 17.00 
pátek    7.30 - 11.00

V žádném případě nepřipojujte samospustitelné soubory! Samospustitelné soubory budou antivirovým programem okamžitě při zjištění jejich výskytu smazány.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ