KOMPLETNÍ TELEFONNÍ SEZNAM A-Z | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

KOMPLETNÍ TELEFONNÍ SEZNAM A-Z

Kompletní telefonní seznam A-Z

MěÚ - Horažďovice - přehled telefonních čísel a e-mailových adres

podatelna +420 371 430 521                                                                        Seřadit podle odborů

fax +420 371 430 529

Příjmení, jméno, titul provolba e-mail : kancelář
371 430 5.. ... = doména (muhorazdovice.cz)
Albl Martin, Ing.strážník Městské policie39mpolicie@...přízemí, č. 004

Aquapark

371430610, 371430612
Bláha Pavel vedoucí Městské policie 39 blaha@… přízemí, č. 004
Čáň Martin, DiS. lesy, myslivost a rybářství, ochrana zvířat proti týrání 46 can@... 1. patro, č. 108
Čáňová Alena vedoucí odboru, matrika 60 canova@... 1. patro, č. 122
Černý Jindřich strážník Městské policie 39 mpolicie@... přízemí, č. 004
Daňková Jana územní plán, územně plánovací informace, zastavěná území a územně analytické podklady a koordinovaná stanoviska 95 dankova@... 2. patro, č. 230
Dušková Ivana, Ing. tajemnice 77 duskova@... 1. patro, č. 104
Forman Michael, Ing. starosta 79 forman@... 1. patro, č. 106
Gökmen Marcela, Bc.sociální pracovník31gokmen@...přízemí, č. 019
Havránková Dana místní poplatky, evidence majetku 52 havrankova@... 2. patro, č. 221
Holá Eva, DiS.sociálně-právní ochrana dětí34hola@...přízemí, č. 018
Chalupná Jitka kultura, cestovní ruch, Horažďovický obzor 57 chalupna@... 2. patro, č. 219
Chroustová Štěpánka, Bc. registrace a kontrola podnikatelů, evidence zemědělských podnikatelů 38 chroustova@... 1. patro, č. 128
Janečková Petra, Mgr. sociálně-právní ochrana dětí 33 janeckova@... přízemí, č. 018
Jelínková Helena nájem, nájemní smlouvy, byty, nebytové prostory 71 jelinkova@... 2. patro, č. 234
Kalná Hana, Ing. místostarostka 78 kalna@... 1. patro, č. 119
Klimentová Michaela hlavní účetní 51 klimentova@... 2. patro, č. 221
Kodýdková Bohuslava školství, rozhlas, příspěvky na kulturu, sport a ostatní 56 kodydkova@... 2. patro, č. 219
Korbelová Veronikaochrana přírody, zemědělský půdní fond80 korbelova@...1. patro, č. 110
Kotišová Milada pozemní komunikace, taxislužba 66 kotisova@... 1. patro, č. 124
Kotlaba Josef, Ing. vedoucí odboru 40 kotlaba@... 2. patro, č. 212
Králová Jana prodej, pronájem nemovitého majetku 59 kralova@... 2. patro, č. 224
Krejčová Lenkafakturace, půjčky z Fondu rozvoje bydlení, účetní 53krejcova@... 2. patro, č. 222
Křivancová Lenka, Ing. vodní hospodářství 47 krivancova@... 1. patro, č. 109
Kříž František krizové řízení 24 kriz@... 1. patro, č. 140
Kuldová Marcela sekretariát 22 kuldova@... 1. patro, č. 105
Lišková Miloslava řidičské průkazy 67 liskova@... 1. patro, č. 123
Makovcová Marie sekretariát odboru, archiv, právní moc, statistika 44 makovcova@... 2. patro, č. 213
Matoušek Pavel investiční technik 69 matousek@... 2. patro, č. 239
Melková Klára registr vozidel 68 melkova@... 1. patro, č. 123
Městská knihovna 371 430 591 - 594
Městské muzeum

371 430 630

Mika Petr, ak. mal. vedoucí odboru, památková péče 55 mika@... 2. patro, č. 218
Panušková Dana územní řízení pro speciální stavby a pozemky; územní řízení, ohlášení, stavební řízení - Velké Hydčice, Hejná 43 panuskova@... 2. patro, č. 232
Pavelcová Hana, Ing. přestupková agenda 63 pavelcova@... 1. patro, č. 120
Pojerová Zdena účetnictví, pokladna 72 pojerova@... 2. patro, č. 234
Rada Josef, DiS. vedoucí odboru, zkušební komisař, registrace autoškol,stanice měření emisí 65 rada@... 1. patro, č. 125
Radová Jaroslava, Bc. Pověřená vedením odboru,
registrace a kontrola podnikatelů, evidence zemědělských podnikatelů
20 radova@... 1. patro, č. 128
Rejšková Blanka podatelna, hřbitovní záležitosti 21 rejskova@... přízemí, č. 003

ochrana přírody, zemědělský půdní fond 80 1. patro, č. 110
Silovský Josef, Ing. vedoucí odboru 58 silovsky@... 2. patro, č. 239
Slavíčková Eva, Mgr. vedoucí odboru, sociálně-právní ochrana dětí 30 slavickova@... přízemí, č. 018
Staněk Jiří územní řízení, ohlášení, stavební řízení - Horažďovice jih, Malý Bor, Břežany, Hradešice, Nalžovské Hory, Myslív, Nehodív, Pačejov 41 stanek@... 2. patro, č. 232
Stulíková Jitka územní řízení, ohlášení, stavební řízení - Horažďovice sever včetně částí obce, Velký Bor, Maňovice, Kvášňovice, Chanovice, Svéradice, Slatina 42 jstulikova@... 2. patro, č. 213
Stulíková Jitka občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel 61 stulikova@... 1. patro, č. 121
Šíp Josef investiční technik 70 sip@... 2. patro, č. 235
Školová Jiřina exekuce, vymáhání pohleddávek 64 skolova@... 1. patro, č. 120
Špetová Hana, Ing. pronájem bytů, majetková správa 74 spetova@... 2. patro, č. 223
Štěpánová Hana občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel 62 stepanova@... 1. patro, č. 121
Štěrbová Ivana pokladna, fakturace 27 sterbova@... přízemí, č. 003
Švecová Hana, Ing. vodní hospodářství 48 svecova@... 1. patro, č. 109
Technické služby 371430641 - 643
Ušiaková Květa personální agenda, mzdy 23 usiakova@... 1. patro, č. 129
Vachušková Anna, Ing. ochrana ovzduší, odpadové hospodářství 49 vachuskova@... 1. patro, č. 108
Valovičová Martina styk s bankou, půjčky z Fondu rozvoje bydlení, účetní 54 valovicova@... 2. patro, č. 222
Vašková Jitka, Ing. vedoucí odboru, vodní hospodářství 45 vaskova@... 1. patro, č. 111
Velková Marie, Ing. vedoucí odboru, rozpočet města 50 velkova@... 2. patro, č. 220
Viták Pavel, Ing. správce informačních a komunikačních technologií 28 vitak@... 1. patro, č. 131
Vokatá Jitka externí financování 73 vokata@... 2. patro, č. 224

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ