2.4. SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

2.4. SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Odpadové hospodářství

2.4. Směsný komunální odpad

Směsným komunálním odpadem se rozumí ty odpady, které nám zbudou po vytřídění

využitelných odpadů -  plastů a plastových obalů, nápojových kartonů, papíru, lepenky, skla, kovů,

  biologicky rozložitelného odpadu

nebezpečných odpadů - barvy, léky, chemikálie…

objemného odpadu - koberce, linolea, nábytek…

výrobků podléhajících zpětnému odběru - např. elektrospotřebiče, akumulátory, baterie

Výrobky podléhající zpětnému odběru – pokud jsou kompletní nejsou považovány za odpad!

 Složení komunálního odpadu můžeme vyjádřit matematicky:

 KO  =  SKO + Využitelné odpady + OO + NO

KO – komunální odpad

SKO – směsný komunální odpad

Využitelné odpady – tím se myslí papír, sklo, plast, kovy, bioodpad, atd.

OO – objemný odpad

NO – nebezpečný odpad

Směsný komunální odpad patří do popelnice. Popelnice jsou od jednotlivých nemovitostí vyváženy podle stanoveného harmonogramu svozů.

Využitelné odpady jako papír, sklo, plasty by měly skončit v barevných kontejnerech.

Objemný a nebezpečný odpad by měl skončit ve sběrném dvoru.

 Pozn.: Vlastník nemovitosti je povinen vybavit nemovitost shromažďovacími prostředky (popelnicemi) pro odkládání směsného komunálního odpadu, pokud se s nájemníky nedohodne jinak. Každá nemovitost by měla být vybavená potřebným počtem popelnic. Pokud z objektivních důvodu nemovitost nelze popelnicí vybavit, lze směsný komunální odpad shromažďovat v černých plastových pytlích s potiskem „Rumpold svoz SKO“. Stejně tak to platí i pro nemovitostí, kde směsného komunálního odpadu vzniká větší množství a vlastník nemovitostí nechce, nebo nemůže zajistit více kusů popelnic. Cena plastového pytle je 17,- Kč bez DPH (to je cena pro vlastníky odpadu, kteří Městu Horažďovice platí místní poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem). Pytle jsou k dostání ve sběrném dvoru.

Harmonogram svozu popelnic podle ulic 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ